Svensk

Obs! Säkra din företagsavkastning när du vill etablera dej på USA:s marknad!

Hej! Mitt namn är Peter Koning. Jag har över 20 års erfahrenhet av internationell handel, marknadsföring samt lansering av företag och nya produkter på nya marknads-områden. Här ingår över 7 års erfarenhet i Finpro och som ledande exportrådgivare inom den amerikanska marknaden.

Tänk om du kunde:

 • få ner kostnader för dyra marknads-analyser och öka produktiviteten
 • undvika förflyttning av finsk arbetskraft till nordamerika och därigenom undgå enorma kostnader
 • påskynda ökning av handel i nordamerika och förhöja avkastningen
 • dra nytta av online-handel som är öppen 24h om dygnet 7 dagar i veckan

Har du tänkt etablera dej på nya marknads-områden genom internet-marknadsföring?

Jag kan hjälpa ditt företag att utvecklas internationellt m.h.a. internet-marknadsföring på den explosionsartat växande nordamerikanska online-marknaden.

Internationell online-marknad och marknadsföring

Entra Marketing Ltd. förser snabbt växande internationella företag med konsultation och handelsservice.

Till våra tjänster hör:

 • från offline företag till online företag
 • optimering av sökmotorn
 • optimering av online-försäljning
 • förvärvande av kunder samt upprätthållande av kontakterna
 • anslutnings-program

Hur kan vi hjälpa?

Fråga efter 6 månaders online erbjudande angående online-handel som innehåller:

 • valbar mängd konsultations dagar/veckor i månaden: innehållande marknads-undersökning
 • grundande samt upprätthållande av online-handel i nordamerika
 • planering samt upprätthållande av web-sida
 • analys samt testning av data-överföring
 • betalningar, leveranser och kundservice
 • prestations-baserad kommission - mindre än vad ni skulle betala er försäljingspersonal

Har du tänkt etablera dej på ett nytt marknads-område m.h.a internet-marknadsföring.

Kontakta oss redan idag.